ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Kategória  

Oznamujeme našim občanom, že v dňoch 7, 8 a 9 októbra sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Žiadame Vás, aby ste tento odpad vyložili pred svoje rodinné a bytové domy odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený.

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí biologický odpad, elektroodpad, stavebný odpad, sklo, papier a plasty. Na vývoz takéhoto odpadu treba využiť separovaný zber.

ĎAKUJEME, ŽE ŠETRÍTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE !!!

Zverejnené 25. septembra 2020.
Bez úpravy.