Upozornenie na parkovanie motorových vozidiel

Kategória

Vzhľadom na dlhodobé pretrvávanie problémov súvisiacich s dopravou v našej obci, upozorňujeme vás na minimálne zákonné požiadavky upravujúce státie a zastavenie motorových vozidiel.

      Pravidlá cestnej premávky upravuje zákon č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke, podľa ktorého sa rozumie, čo je to zastavenie vozidla, státie vozidla, kde nesmie vodič zastaviť a stáť, aká šírka jazdného pruhu musí byť zachovaná, aby bola zachovaná plynulosť cestnej premávky, aby sa mohli k rodinným, či bytovým domom dostať jednotky záchrannej služby a hasiči.

      Parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v rozpore so zákonom ohrozuje bezpečnosť nás všetkých, komplikuje prejazd ostatných vozidiel, vytvára potenciálne kolízne situácie v doprave a v neposlednom rade sťažuje a znemožňuje aj výkon práci pri zvoze komunálneho odpadu, či blížiacej sa zimnej údržbe miestnych komunikácií.

      Ako starostka obce dovoľujem si Vás požiadať o rešpektovanie pravidiel cestnej premávky, ale hlavne o rešpektovanie jeden druhého a o spoločné vytváranie lepšieho, bezpečnejšieho a krajšieho miesta na život v našej obci.

Zverejnené 22. septembra 2020.
Upravené 25. septembra 2020.