Štatistické zisťovanie

Kategória

Na Slovensku bolo do zisťovanie pre rok 2022 vybraných 436 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Ide o zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 22. júla 2022

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Zverejnené 24. januára 2022.
Bez úpravy .