Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Kategória

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368 samospráv, medzi nimi aj naša obec.

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Zverejnené 6. decembra 2021.
Bez úpravy .