SODB – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Kategória

Sčítanie obyvateľov 2021 – dosčítanie

Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky sa asistované dosčítavanie obyvateľov bude vykonávať od

3. mája 2021 do 13.júna 2021

Kontaktné miesto pre dosčítanie obyvateľov je zriadené v budove Obecného úradu v Istebnom.

Prevádzkové hodiny pre dosčítanie obyvateľov sú:

Pondelok : 7.00 – 15.00 hod

Utorok : 7.00 – 15.00 hod

Streda: 7.00 – 17.00 hod

Štvrtok: 7.00 – 15.00 hod

Piatok: 7.00 – 13.00 hod

Pri asistovanom sčítaní bude potrebné, aby sa obyvateľ, ktorý má záujem o sčítanie, telefonicky nahlásil na obecnom úrade na t.č. 043 /5891 235 , kde po tomto nahlásení Vás príde osobne sčítať mobilný asistent Marián Madera priamo domov, prípadne sa môžete prísť osobne sčítať na obecný úrad, kde Vás na kontaktnom mieste sčíta stacionárny asistent Miroslava Nogová.

Asistované sčítanie

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie bude v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?

Počas doby asistovaného sčítania vo vašej obci zavolajte na call centrum (číslo včas zverejní Štatistický úrad SR) alebo na príslušný obecný úrad, číslo zverejní obec.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Posledná výzva pre obyvateľov k sčítaniu

Vážení občania, 
do skončenia doby sčítania zostávajú 2 dni. Sčítajte sa do 31.3.2021 a splňte si tak zákonnú povinnosť. 
Nezabudnite sčítať aj deti do 18 rokov samostatne, cez ich rodné číslo. Občanom, ktorí si nesplnia povinnosť môže byť zo zákona uložená pokuta až do výšky 250 eur. Rovnako sa to týka aj zákonných zástupcov, ktorí do 31.3.2021 nesčítajú dieťa. Vyhnite sa tejto možnosti a sčítajte seba a svojich blízkych. 

V prípade, že sa neviete alebo nemôžete sčítať sami, požiadajte o pomoc obecný úrad na tel. č.043/5891 235.

Ďakujeme všetkým viac ako 87 % obyvateľov, ktorí sa sčítali a pomohli aj svojim blízkym. Zároveň vyzývame všetkých, ktorí sa ešte nesčítali, aby to neodkladali a využili posledné́ dni.
Sčítanie je pre všetkých dôležité a má dosah na každého jedného obyvateľa. Financovanie samospráv je podmienené práve počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje pri sčítaní. Pomôžte tak obci získať dostatok financií na krajšie a lepšie prostredie pre Vás – našich občanov. 

Vážení spoluobčania

Nakoľko všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa, Štatistický úrad SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR vyzývajú, aby tak  urobili z pohodlia domova elektronicky vyplnením elektronického formulára na webovej stránke www.scitanie.sk najneskôr do 31.03.2021.

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám so sčítaním pomohli. Upozorňujeme, že asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1.4.2021 by sa malo týkať výlučne obyvateľov digitálne vylúčených a imobilných občanov.

Podľa zákona o sčítaní môže obec udeliť sankciu obyvateľovi, ktorí sa nesčíta vo výške od 25€ do 250€.

Buďme zodpovední a spoločne rozhodnime o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec najbližších 10 rokov.

Inštruktážne videá: Základné informácie a ako sa sčítať

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

Sčítanie obyvateľov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

 Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

 Na obecnom úrade v Istebnom bude zriadené kontaktné miesto, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať stacionárny asistent. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta budú včas zverejnené.

Kontaktná osoba: Nogová Miroslava

Asistent sčítania: Marián Madera

Vymenovaný bude aj mobilný asistent, ktorý navštívi domácnosť obyvateľa a sčíta ho v prípade, že o takúto službu požiada.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa. Naopak, ak zomrie človek z polnoci 31. decembra 2020 na 1. januára 2021 treba ho sčíta

SODB 2021 – zmeny z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15.02.2021 do 31.03.2021 (bez asistovaného sčítania). Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01.04.2021 a 31.10.2021, pričom budú obce bližšie informované.  Sčítanie sa realizuje výlučne prostredníctvom elektronického formulára.

Vážení spoluobčania,

vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré bude prebiehať v našej obci. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu.

Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú.

Užitočné informácie

Informatívne video SODB 2021 on Vimeo

Spýtali ste sa nás

SODB2021 – Spýtali ste sa nás (FAQ) (scitanie.sk)

Otázky a odpovede k SODB

https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

Zverejnené 25. septembra 2020.
Upravené 28. apríla 2021.