Pomoc Ukrajine

25.2.2022 zverejnil/a istebne_obec.

Kategória

Registrácia elektronickou formou

Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať aj elektronickou formou, čím sa urýchlia administratívne procesy.

Viac informácií :

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pri-ziadosti-o-docasne-utocisko-mozno-vyuzit-elektronicky-registracny-formular

Finančná zbierka na pomoc Ukrajine

Obec  Istebné a Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Istebnom na podporu  zmiernenia a utrpenia bojov  na Ukrajine, kde trpia nevinní ľudia a deti, vyhlasuje finančnú zbierku pomoci pre Ukrajinu. Objem materiálnej pomoci je momentálne preplnený a preto kto chce pomôcť, môže prispieť finančnou čiastkou priamo na Obecnom úrade v Istebnom, v čase od 07.03.2022 do 11.03.2022, alebo na transparentný účet, ktorý zriadilo Združenie miest a obcí Slovenska s názvom:

ZMOS_POMOC_UKRAJINE

číslo účtu: SK 25 0900 0000 0051 8801 0894.

Ďakujeme za každú pomoc a podporu.

Ministerstvo vnútra zriadilo linky pre ukrajinsky hovoriace osoby – viac v odkaze:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-4&sprava=ministerstvo-vnutra-zriadilo-infolinky-pre-ukrajinsky-hovoriace-osoby

Pomôžme Ukrajine

Slovenský Červený kríž – Územný spolok  Orava  Dolný Kubín  sa chce aktívne zapojiť do pomoci civilnému obyvateľstvu Ukrajiny a organizuje personál pre  asistenciu v tzv. hot-spotoch v priestoroch hraničného priechodu s Ukrajinou  – miestach zhromaždenia osôb prichádzajúcich na územie Slovenska v dôsledku vojenských operácií, taktiež plánujeme činnosť SČK v utečeneckom tábore v Humennom a iné činnosti pre postihnuté obyvateľstvo.

Dobrovoľníci  sa môžu hlásiť na uvedenom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc99PWvIcIDHrGxiHPl4wK9KGkHaoblK0JzdGwjcQIhk4y-pw/viewform?usp=sf_link