Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu

Zverejnené 20.5.2020.

Kategória

Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce na obecnom úrade a kultúrnom dome, upozorňujeme občanov našej obce, aby boli opatrní pri prechádzaní okolo úradu, ako aj pri vstupe na obecný úrad, poštu,  do baru a kultúrneho domu. Stavebné práce sa začali tento mesiac a potrvajú do začiatku septembra. Žiadame preto všetkých o zhovievavosť a pochopenie, tiež rešpektovanie pokynov stavebnej firmy STAVPOČ Námestovo. Potrebné náležitosti je najlepšie vybaviť si elektronicky, resp. telefonicky. 

Názov projektu:                   Zníženie energetickej náročnosti

Obecného úradu a kultúrneho domu v obci

Istebné, č. zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/K365

Miesto stavby:                        027 53, Istebné č. 142

Stavebné povolenie vydané:   27.06.2017, č. 736/2017/388/sp-OSW

Investor stavby:                      Obec Istebné, Obecný úrad č. 142, 02753

                                               Istebné

Zhotoviteľ stavby:                  STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01

                                               Námestovo, zmluva o dielo z 08. 04.2020

Začiatok a ukončenie realizácie stavby:  05/2020 – 09/2020

Ďakujeme