Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku

Kategória

                   V súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek, ktoré vstúpia do platnosti od 12.12. 2021  Vás žiadam o zaslanie pripomienok, návrhov a zmien k súčasným cestovným poriadkom do 24. 9. 2021  Výstupom Vašich pripomienok bude stretnutie k cestovným poriadkom, plánované predbežne v prvej polovici októbra Presný dátum, čas a miesto konania sa dozviete z pozvánky, ktorá Vám bude včas zaslaná. Pozvánka bude doručená len na obecné úrady obcí, ktorých zmeny CP sa budú priamo dotýkať, resp. ktoré zašlú svoje pripomienky a návrhy. V prípade výrazného zhoršenia epidemiologickej situácie budú pripomienky prerokované cestou e-mailu s jednotlivými zástupcami obcí.

Poznámka: Pripomienky posielajte po ich zhromaždení ako jeden súbor, resp. jednu listovú zásielku, nie každú osobitne!

Svoje pripomienky zašlite na mailovú adresu: veduci.dk@arriva.sk

Alebo poštou ako obyčajnú listovú zásielku na adresu:

ARRIVA Liorbus, a.s.

prevádzka dopravy Dolný Kubín

M.R. Štefánika  3128/1

026 01 Dolný Kubín

Upozornenie: Pokiaľ zasielate pripomienky poštou doporučene, adresujte ich na korešpondenčnú adresu spoločnosti : ARRIVA Liorbus, a.s., ul. J Kačku 1, 034 95 Likavka

S pozdravom

                                                                                                                                  Ľubomír Greš

Zverejnené 16. augusta 2021.
Bez úpravy .