Prevencia proti trestnej činnosti a ochrana občanov

Kategória  

Touto cestou v súvislosti so sledovaním podvodov a inej trestnej činnosti páchanej na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend, možným zneužívaním vzniknutej situácie pandémie ochorenia COVID-19, Vás chcem požiadať o spoluprácu pri prevencii  tejto trestnej činnosti a ochrany našich občanov.

Aj v súčasnej dobe sú zaznamenané prípady kedy páchatelia využívajú situáciu pandémie ochorenia COVID-19, aby najmä od starších občanov podvodne (telefonicky alebo osobnou návštevou) vylákali finančné prostriedky využívajúc rôzne legendy ako napríklad, že v ich okolí je značné množstvo infikovaných ľudí a preto je potrebné ich zaočkovať za poplatok, alebo obdobné legendy, že ich príbuzný je na umelej ventilácii a je potrebné uhradiť poplatok za jeho vakcináciu a podobne.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o ostražitosť a obozretnosť.

Zverejnené 14. decembra 2020.
Bez úpravy.