Pracovná ponuka

Kategória

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – psychológ poradensko-psychologických služieb.

Zverejnené 27. septembra 2022.
Bez úpravy .