Pomôžte nám pomáhať aj v roku 2022

Kategória

Nádácia Žilinského samosprávneho kraja pomáha rodinám a jednotlivcom v ťažkej životnej situácii spôsobenej ochorením, úmrtím živiteľa, stratou zamestnania a inými sociálnymi obmedzeniami. Poskytuje bezplatné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.

Viac informácií na nadacia@zilinskazupa.sk

a na t.č.: +421 948 386 342, +421 948911223

Zverejnené 21. februára 2022.
Bez úpravy .