Pomáhame dlžníkom

Kategória

chceli by sme Vám v krátkosti predstaviť národný projekt ,,Bezplatné dlhové poradenstvo“ (www.pomahamedlznikom.sk). Sme novootvorená poradňa Národného projektu (BDP) v Dolnom Kubíne pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky.

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov.

Ponúkame poradenstvo:

Ekonomické – analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu.

Právne – analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení.

Psychologické – analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie.

Cieľové skupiny:

  • nezamestnaní vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcií,
  • sociálne odkázane skupiny,
  • zadlžení ľudia po odchode z Centra pre deti a rodiny,
  • ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby,
  • zadlžení dôchodcovia,
  • ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi,
  • ľudia uvažujúci o osobnom bankrote,
  • ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie,
  • ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze atď.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle  0915 972 411, prípadne mailom bdp.dk@upsvr.gov.sk.

Zverejnené 3. októbra 2022.
Bez úpravy .