Oznam pre vlastníkov poľovných pozemkov

13.2.2023 zverejnil/a istebne_obec.

Kategória

Poľovnícke združenie Veličná týmto oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v revíri Veličná, že na základe uznesenia zo Zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov sa bude vyplácať nájomné za poľovné pozemky za rok 2023.

Z uvedeného dôvodu oznamujeme, že vyplácať sa bude nasledovne:

Dňa 17. marca 2023 t. j. v piatok v čase od 15.00 – 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu vo Veličnej

Každý vlastník je povinný preukázať sa občianskym preukazom a listom vlastníctva ( nie starší ako 3 mesiace). V prípade preberania nájmu za inú osobu je potrebné overené splnomocnenie.