Otcovská kvapka krvi v Istebnom

Kategória

Obec Istebné

OTCOVSKÁ KVAPKA KRVI“ – usporiadali Obec Istebné a Miestny spolok SČK v Istebnom v priestoroch ZŠ s MŠ po prvý-krát pri príležitosti Dňa otcov. Pracovníci Národnej transfúznej stanice z Martina pod vedením pani doktorky Pietrzykovej zavítali do našej obce po tak vzácnu tekutinu, ktorú sa rozhodli darovať aj naši občania. Kampaň zdôrazňuje základné ľudské hodnoty úcty, obdivu, empatie a lásky, ktoré vyzdvihujú a podporujú systém dobrovoľného a bezplatného darcovstva krvi. Obdiv patrí všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať krv. Tak to bolo aj v našej obci 22. júna 2020. 31 dobrovoľníkov, z toho šiesti prvodarcovia, ktorým patrí od nás všetkých VEĽKÉ ĎAKUJEME!!! Buď tu vždy pre druhých, daruj krv, podeľ sa o život! Opäť sa tešíme pri Mikulášskej kvapke krvi, v piatok 11.12.2020. Ešte raz všetkým ďakujeme.

Zverejnené 15. júna 2020.
Upravené 24. júna 2020.