Opatrenia obce a dôležité informácie v súvislosti so šírením COVID-19

Kategória  

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 15. 10. 2020

Žiadosť o súčinnosť pri vykonávaní opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Uznesenie vlády SR – Vyhlásenie núdzového stavu -1.10.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva SR
pri ohrození verejného zdravia – 1.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia-1.10.2020


O p a t r e n i e – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okresy
Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dňa 18.09.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia z dňa 14.09.2020

Prevencia pred rozšírením COVID19

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva SR
pri ohrození verejného zdravia zo dňa 10.09.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z dňa 02.09.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.08.2020

Čo robiť po príchode zo zahraničia???

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
zo dňa 03.07.2020

Hromadné podujatia

Od pondelka 6. júla 2020 sa zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia).

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 22.6. 2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR zo dňa 13.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 02.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 01.06.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
zo dňa 25.05.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
zo dňa 19.05.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 22.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 22.04.2020

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport zo dňa 21.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 20.04.2020

Aktuálne usmernenia a informácie ku dňu 25.03.2020

Záznam z rokovania členov Krízového štábu Obce Istebné zo dňa 22.03.2020

Kam patria použité rúška a rukavice

Informácie pre verejnosť – ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa s účinnosťou od 19. 3. 2020 nariaďujú karanténne opatrenia

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt

Od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví sa aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch. 

Viac informácií nájdete TU https://www.zmos.sk/slovenska-posta-prijala-zasadne-kroky-na-obmedzenie-navstev-post–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania.

Viac informácií o možnostiach online vzdelávania nájdete TU https://www.zmos.sk/koronavirus-ucitelia-a-ziaci-maju-k-dispozicii-viacero-portalov–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie pre zamestnancov, ktorí sa vracajú zo zahraničia a sú povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa.

Informácia je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/koronavirus-a-pracovne-pravo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne informácie k obmedzeniam v doprave

https://istebne.sk/dolezite-informacie/obmedzenia-v-doprave/

Aktuálne informácie k 17.3.2020

Všetky aktuálne informácie nájdete na:

https://korona.gov.sk/

Najčastejšie otázky a odpovede, ktoré chodia na Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko Sekcie krízového riadenia MV SR.

Opatrenia v obci

Vážení spoluobčania,

na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky vzniknutej na základe výskytu nebezpečného vírusu COVID 19 na Slovensku Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme dodržiavali všetky nariadenia súvisiace s predchádzaním rozširovania koronavírusu. Všetky usmernenia a nariadenia, ktoré sme obdržali sú zverejnené na webovej stránke obce Istebné a úradnej tabuli v obci.

V tejto súvislosti Vás informujeme, že  od pondelka 23. marca 2020 sú upravené stránkové dni obecného úradu v našej obci a to nasledovne

Pondelok8.00 – 11.00 – telefonicky
Utoroknestránkový deň
Streda8.00 – 11.00 – telefonicky14.00 – 17.00-telefonicky
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Ak potrebujete len nejaké informácie obmedzte osobnú komunikáciu s obcou a uprednostnite telefonické spojenie alebo elektronicky, mailom. Kontakty sú zverejnené na webovej stránke obce. Verím, že svojou disciplinovanosťou k danej situácii pristúpime zodpovedne a prispejeme tak každý svojim pričinením k zvládnutiu tejto nepríjemnej situácie, ktorá je hrozbou nie len pre Slovensko, ale momentálne pre takmer celý svet.

ČO VŠETKO SA ZATVÁRA OD DNES 16.03.2020 od 6:00

OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA S ÚČINNOSŤOU OD 16. MARCA 2020

A. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

  • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
  • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
  • predajní drogérie,
  • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
  • predajní novín a tlačovín,
  • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
  • prevádzok telekomunikačných operátorov,
  • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
  • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
  • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

B. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
C. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.
D. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20 000 eur.


Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.

Opatrenia obce v súvislosti so šírením COVID-19

Zverejnené 13. marca 2020.
Upravené 15. októbra 2020.