Ochrana rodinných domov, bytov a rekreačných objektov

Kategória

Z dôvodu dovolenkového obdobia občanov a  výskytu krádeži vlámaním do bytov a rodinných domov v rámci KR PZ Žilina ale aj v služobnom obvode OR PZ v Dolnom Kubíne žiadame občanov o zvýšenú ostražitosť – uzamykanie brán,  garáží a nenechávanie voľne dostupných vecí, ktoré môžu byť predmetom krádeží vo dvoroch. Nepúšťajme do svojich domov a dvorov cudzích ľudí, ktorí si často len zisťujú, čo sa kde nachádza pre svoje budúce nekalé zámery. Ak si všimnete podozrivý pohyb  cudzích ľudí, obráťte sa okamžite na políciu  na tel. číslo: 158.

Zverejnené 27. júla 2021.
Bez úpravy .