Mimoriadne núdzové opatrenia-Africký mor ošípaných a diviakov

Kategória

V súvislosti s extrémne sa zhoršujúcou situáciou vo výskyte arfrického moru ošípaných v SR boli vydané mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov.

Zverejnené 13. augusta 2021.
Bez úpravy .