Informácia o možnosti liečby ochorenia COVID-19

Kategória

Prilohu: „molnupiravir.pdf“ zobrazite kliknutím na

https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=ce5d0bf643&I=0

Potvrďte prijatie a prečítanie oznamu kliknutím na:

https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_o.jsp?F=ce5d0bf643

Zverejnené 7. januára 2022.
Bez úpravy .