CYKLOTÚLAČKA

Kategória

Obec Istebné Vás všetkých srdečne pozýva na 2. ročník rodinnej cyklotúlačky okolo Lysice spojenú s MDD, ktorá sa uskutoční dňa 3. júla 2021.

Zverejnené 10. júna 2021.
Bez úpravy .