Čiastočná uzávierka cesty I/70 – Kraľovany

Kategória

Slovenská správa ciest upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty I/70 v km 0,200 k.ú. Kraľovany v úseku mostného objektu ev. č. 70-001 z dôvodu realizácie opravy poškodených mostných záverov.

Termín uzávierky : 21. apríla –  01. júna 2022

Zverejnené 22. apríla 2022.
Bez úpravy .