Preskočiť na obsah

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Zverejnené 28.4.2021.

Kategória

Naša obec si už od 01.01.2021 plní zákonnú povinnosť zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (tzv. BRKO).

Málokto vie, že až približne 40 % odpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad, tvoria zvyšky z kuchyne.  Tie je však možné vytriediť a ukladať do samostatnej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pre domácnosti. Najčastejším argumentom proti jeho triedeniu je zápach. Ten sa však šíri tak či tak, či sú kuchynské zvyšky v nádobe na zmesový komunálny odpad alebo v osobitnej nádobe. Tento odpad je rozložiteľný podobne ako ten, ktorý kompostujeme. Do kuchynského odpadu však môžeme vyhadzovať aj zvyšky jedál živočíšneho pôvodu.

Obce už majú od 01.01.2021 povinnosť zaviesť na svojom území zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Obecný úrad na začiatok zabezpečil 120-litrové nádoby pre tento druh odpadu, zatiaľ len v sídliskovej časti obce. Odpad je potrebné zbierať doma do nádobiek, vedierok a následne vysypať do BIO kontajnerov. Zber bude zabezpečovať oprávnená spoločnosť, pričom frekvencia vývozu bude závisieť od toho ako rýchlo sa nádoby na BIO odpad naplnia. Triedenie odpadov je nielen ekologické, pretože sa na skládku dostane až ten odpad, ktorý je nevytriediteľný, ale je aj ekonomické, keďže podľa toho, akú má obec úroveň vytriedenia odpadov, hradí poplatok za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Čím je vyššia úroveň vytriedenia, tým je poplatok za skládku nižší a obec nemusí navyšovať občanom poplatok za komunálny odpad.

Medzi biologický odpad, ktorý vzniká v kuchyni a môžeme ho vytriediť na ďalšie využitie patrí napr.:

 • rastlinný odpad z prípravy jedál (rôzne šupy z čistenia ovocia a zeleniny),
 • vajcové škrupinky,
 • zvyšky jedál, okrem tých, ktoré obsahujú kosti, mäso i z rýb a mliečne výrobky,
 • nedojedené, zhnité, plesnivé ovocie a zelenina,
 • škrupiny z orechov a orieškov,
 • šupy z citrusových plodov, banánov,
 • znehodnotené potraviny (napr. napadnuté moľami, po záručnej dobe, skysnuté, plesnivé, vysušené),
 • rastlinný odpad vznikajúci pri konzervovaní potravín (napr. sušení, zaváraní, kvasení a mrazení – húb, lesných plodov, ovocia, zeleniny, byliniek),
 • suché alebo zvädnuté rezané kvety,
 • znehodnotené črepníkové kvety alebo odpad z ich údržby (aj so zeminou),
 • použité papierové utierky a vreckovky.

Medzi biologický odpad nepatrí:

 • uhynuté zvieratá, veľké kosti,
 • zvyšky zo zabíjačky, nerozložiteľné odpady, odpad z drevotriesky,
 • obaly z potravín,
 • použitý kuchynský olej,