Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Istebné.

Deň matiek

Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, starosť v hlave, Za dni šťastné, za dni hravé, za rozprávky nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko. Milé naše mamičky, prajeme Vám všetko najlepšie ku Dňu matiek.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Naša obec si už od 01.01.2021 plní zákonnú povinnosť zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (tzv. BRKO). Málokto vie, že až približne 40 % odpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad, tvoria zvyšky z kuchyne.  Tie je však možné vytriediť a ukladať do samostatnej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pre domácnosti. Najčastejším argumentom proti jeho triedeniu je zápach. Ten sa však šíri tak či tak,… Čítať viac

Otvorenie fitness centra, detských ihrísk a multifunkčného ihriska

 DETSKÉ IHRISKÁV ISTEBNOM OTVORENÉ OD 3. MÁJA 2021 OZNAMUJEME ŠIROKEJ VEREJNOSTI, že od 3. mája 2021 sú v obci opäť otvorené detské ihriská dôležité je dodržiavať hygienické opatrenia vydané ústredným krízovým štábom a to: 1. Rodičia majú zabezpečiť medzi deťmi 2 metrové odstupy a minimálny fyzický kontakt. 2. Rodičia i deti musia mať rúška. 3. Rodičia sú povinní… Čítať viac

Nový COVID automat

Uznesenie vlády SR č. 238 platné od 10.05.2021 Uznesenia vlády SR č. 225 platné od 03.05.2021 Uznesenie vlády SR č. 199 zo dňa 19.04.2021  UZNESENIE VLÁDY SR k návrhu aktualizácie mapy okresov a výnimiek zo zákazu vychádzania Nové rozdelenie okresov Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo nové rozdelenie okresov podľa stupňa varovania Covid Automatu, ktoré bude platiť… Čítať viac

Zoznam mobilných odberových miest v Dolnom Kubíne

BALIAN s.r.o. J. Ťatliaka 2, Dolný Kubín Po – Pi: 08:00 – 16:00; So – Ne: 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Sob; objednávkový systém Bonum salutem, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 1685/21, Dolný Kubín 08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Ned; objednávkový systém Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Nemocničná… Čítať viac

Celoslovenské skríningové testovanie

Z usmernenia zasadania krízového štábu SR, epidemiológov SR a COVID automatu je naďalej odporúčané testovanie obyvateľstva. MOM Istebné bude testovať v PIATOK – 14.05.2021 12.00 – 18.00 hod. Čas na dezinfekciu a osobnú hygienu odberového tímu: od 15.00 – 15.45 hod Testovať sa môžu prísť občania v ľubovoľnom čase bez poradia. Je vhodné si telefonicky overiť stav ľudí pred… Čítať viac

SODB – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov 2021 – dosčítanie Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky sa asistované dosčítavanie obyvateľov bude vykonávať od 3. mája 2021 do 13.júna 2021 Kontaktné miesto pre dosčítanie obyvateľov je zriadené v budove Obecného úradu v Istebnom. Prevádzkové hodiny pre dosčítanie obyvateľov sú: Pondelok : 7.00 – 15.00 hod Utorok : 7.00 – 15.00 hod… Čítať viac

Upozornenie na parkovanie motorových vozidiel

Vzhľadom na dlhodobé pretrvávanie problémov súvisiacich s dopravou v našej obci, upozorňujeme vás na minimálne zákonné požiadavky upravujúce státie a zastavenie motorových vozidiel.       Pravidlá cestnej premávky upravuje zákon č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke, podľa ktorého sa rozumie, čo je to zastavenie vozidla, státie vozidla, kde nesmie vodič zastaviť a stáť, aká šírka jazdného pruhu musí byť zachovaná, aby… Čítať viac

Dôležité upozornenie!!!

Na základe upozornenia odberateľa separovaného zberu z našej obce, žiadame občanov, aby do kontajnerov určených na plasty, sklo a papier ukladali len ten odpad, ktorý do týchto nádob patrí.  V poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch predovšetkým v kontajneroch na plastový odpad a sklo, kde sa našiel odpad, ktorý sem nepatrí a to kuchynský odpad ako sú zvyšky stravy, plienky,… Čítať viac

Upozornenie pre majiteľov psov!!!

Majitelia psov, či to už v bytových alebo rodinných domoch by si mali uvedomiť, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho. Odstraňovať po svojom psovi výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa psa a vzhľadom k tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na území SR sú psie exkrementy zaradené medzi… Čítať viac