Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Istebné.

Mikulášska kvapka krvi

Slovenský Červený kríž a obec Istebné Vás srdečne pozývajú na Mikulášsku kvapku krvi dňa 8. decembra 2022 od 08:00 hod v Kultúrnom dome v Istebnom. Príďte si po sladkú odmenu!

Podujatia a súťaže organizované Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Knihomoli do Aquaparku Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálnu súťaž kolektívov pre základné školy na podporu čitateľskej gramotnosti „Knihomoli do Aquaparku“. Kino v knižnici V októbri prišla vďaka Film Europe SK do Dolného Kubína výberová prehliadka festivalových filmov Be2Can. Príďte zažiť kino v knižnici a nenechajte si… Čítať viac

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka možnosť v 7. ročníku roku 2022  nominovať osobnosti na udelenie ocenení za aktívne občianstvo a ľudskosť. Všetky informácie sú uvedené v správe a v štatúte ( viď prílohu).  Nominácie je potrebné dodať do 14.11. 2022 do 24:00 h cez tento formulár:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPRuTyLg14G2N0RGn1ciIcFSrkpkO6tbZWqMVj1Xvkxva5A/viewform Udelenie ocenení bude 2.12.2022 v Martine.

Vykurovacia sezóna-odporúčania hasičov-usmernenie

Odporúčania hasičov k vykurovacej sezóne S prichádzajúcimi chladnými jesennými dňami začína obdobie vykurovacej sezóny. Tohtoročná vykurovacia sezóna však bude ovplyvnená aj hroziacou energetickou krízou. Preto Vám chceme pripomenúť naše odporúčania k vykurovacej sezóne, aby ste vykurovacie obdobie prežili v zdraví a spokojnosti aj vzhľadom na to, že obdobie vykurovacej sezóny je už tradične obdobím, počas ktorého hasiči evidujú zvýšený počet… Čítať viac

Pomáhame dlžníkom

chceli by sme Vám v krátkosti predstaviť národný projekt ,,Bezplatné dlhové poradenstvo“ (www.pomahamedlznikom.sk). Sme novootvorená poradňa Národného projektu (BDP) v Dolnom Kubíne pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky. Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Ponúkame poradenstvo: Ekonomické – analýza dlhov… Čítať viac

Pracovná ponuka

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – psychológ poradensko-psychologických služieb.

Výzva na zaplatenie hrobových miest

Vzhľadom k tomu, že v našej obci práve prebieha aktualizácia miestneho cintorína, Obec Istebné , ako prevádzkovateľ pohrebiska, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Istebnom. V zmysle zákona č. 131/2010  Z. z. o pohrebníctve, je povinnosťou nájomcu… Čítať viac

Pozor na vypaľovanie!!!

Vážení občania. So stúpajúcimi teplotami a začínajúcim jarným počasím evidujú hasiči zvýšený počet požiarov vo vonkajšom prostredí. Väčšina požiarov bola spôsobená vypaľovaním suchých tráv a porastov bylín, kríkov a stromov. Hasičský a záchranný zbor Vás preto upozorňuje na nebezpečné vypaľovanie, ktoré spôsobuje množstvo požiarov, ktoré vo veľkej miere spôsobujú ekonomické, ekologické a spoločenské škody. Hasičský a záchranný… Čítať viac

Seniori – upozornenie na nové prípady podvodov

Seniori buďte opatrní! Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia rôznymi vymyslenými legendami a rôznymi emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu. V tejto súvislosti Policajný zbor: Upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze, Žiada… Čítať viac