Úprava stránkových hodín na obecnom úrade od 14. 10. 2020

Kategória  

Milí občania,

na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie s COVID-19 oznamujeme, že obecný úrad bude fungovať v obmedzenom režime.

S účinnosťou od 14.10.2020 až do odvolania bude obecný úrad pre verejnosť otvorený nasledovne: 

Pondelok:         08.00 hod. – 11.00 hod.

Utorok:              nestránkový deň -zatvorené

Streda:              08.00 hod. – 11.00 hod.   

                          14.00 hod. – 17.00 hod.

Štvrtok :            nestránkový deň -zatvorené

Piatok:              nestránkový deň -zatvorené

Zároveň vás žiadame, aby ste prehodnotili dôležitosť návštev obecného úradu a kontaktovali nás skôr

telefonicky na č.t.            043/ 5891235

e-mailom na adrese:        info@istebne.sk 

Ďakujeme

 V tej istej súvislosti oznamujeme,

že od 12.10.2020 až do odvolania bude stránkový deň

spoločného stavebného úradu

len v stredu od 8.00  do 16.00 hod.

V prípade potreby sú pracovníci spoločného stavebného úradu na telefónnych číslach a

e-mailoch 

Kontakty:

Ing. Jozef Oswald –  vedúci spoločného obecného úradu:

tel.: +421 901 788 725 e-mail: jozef.oswald@oravskypodzamok.sk

Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská – referent spoločného obecného úradu

tel.: 0901 788 719 e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk   

Ing. Lenka Mansouri – referent spoločného obecného úradu

tel.: 0901 788 720 e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk      

Ing. Peter Matištík – referent spoločného obecného úradu

tel.: 0901 788 721 e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk       

Mária Menšíková – administratívny pracovník

e-mail: maria.mensikova@oravskypodzamok.sk

Zverejnené 14. októbra 2020.
Bez úpravy.