Centrum právnej pomoci Dolný Kubín

Centrum právnej pomoci v územnej pôsobnosti kancelárie Tvrdošín zriadilo konzultačné pracovisko v Dolnom Kubíne na  ulici Obrancov mieru č. 1769 (budova denného centra).

V konzultačnom pracovisku budú prebiehať konzultácie 1 x mesačne posledný štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci v čase od 8:30 do 14:30 hod. Na konzultácie je nutné sa objednať telefonicky v call centre: 0650 105 100, alebo elektronicky na rezervačnom systéme na adrese: www.centrumprávnejpomoci.sk (vzhľadom na aktuálne prijaté opatrenia ÚVZ SR a Vládou SR sa zatiaľ konzultácie v konzultačných pracoviskách až do odvolania konať nebudú).

Pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín je na vybavovanie civilnej, rodinnoprávnej agendy alebo agendy osobného bankrotu príslušná kancelária v Tvrdošíne, Medvedzie 132, P.O. Box 41 kde sa uskutočňujú konzultácie každý pondelok (od 08:00-12:00, 13:00-15:00) a stredu (od 8:00-12:00, 13:00-16:00)., teda aj za súčasnej epidemickej situácie.

Zverejnené 20. apríla 2021.
Bez úpravy .