Stavanie mája 2020

Kategória  

Tak ako v mnohých obciach , aj v tej našej sa snažíme zachovávať ľudové zvyky a tradície. A aký by to bol mesiac Máj bez svojej ozdoby – krásneho, vysokého, stužkami vyzdobeného stromu? Aj tento rok ho napriek mimoriadnej situácii vyhlásenej na území SR pandémie ochorenia COVID 19 postavili členovia DHZ Istebné.

Zverejnené 4. mája 2020.
Bez úpravy.