Preskočiť na obsah

Pochod po partizánskom chodníku

Zverejnené 4.9.2022.

Kategória

Obec Istebné spoločne s Obcou Párnica a ich občanmi si dňa 28.08.2022 pripomenuli a uctili pamiatku, padlých počas 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania položením vencov. Turisticky naladení,  pochodom z Istebného cez Párnické Bralo do Lučivnej, sme sa za trochu daždivého počasia vybrali po potulkách a spomienkach na bojové akcie partizánov a jednotiek slovenskej armády proti hitlerovským vojskám nemeckej armády. Pri pomníku v Lučivnej sme si vypočuli z úst najstaršieho účastníka bojov a člena SZPB pána Jaroslava Prokopa, ktorý sa tento rok dožíva úctyhodných 97 rokov, skutočné a pravdivé výroky bojov, ktorých sa sám zúčastnil a prezentoval ich nám, našim deťom. Nezabúdajme na našich osloboditeľov, ktorí museli brániť našu slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke. Zachovávajme a šírme myšlienky slobody, mieru a lásky človeka k človeku. Vychovávajme naše generácie k spolupráci, vzájomnej solidarite, úcte a mieru. Veď tak ľahko sa dá sloboda stratiť, ako to vidíme aj dnes, ale ťažko, za cenu obrovských obetí sa získava späť!